Po brązową i srebrną odznakę do Wierzbnej
Data: 09-09-2013
Temat: Stajnie


Stajnia Biały Las w Wierzbnej (dolnośląskie) zaprasza na egzamin na brązową oraz srebrną odznakę jeździecką PZJ, w terminie 5.10.2013 o godzinie 12:00.

Zgłoszenia należy kierować na adres: stajnia.bialylas@gmail.com (tel. 661-612-520). Zgłoszenia powinny zawierać:

 • imię i nazwisko,
 • PESEL,
 • data i miejsce urodzenia,
 • adres zamieszkania,
 • nazwa konia, na którym będzie zdawana odznaka (w przypadku koni własnych),
 • zgoda rodziców na udział w egzaminie (w przypadku osób niepełnoletnich),
 • nr odznaki jeździeckiej oraz datę przyznania wcześniejszej odznaki – w przypadku osób zdających na srebrną odznakę.
 • Opłaty:
  Opłata za egzamin – 140 zł
  Opłata za egzamin poprawkowy - 100 zł
  Opłata za egzamin poprawkowy z teorii – 70 zł
  Opłata za boks dla konia – 40zł

  Wydrukowano z serwisu Jeździeckiego Centrum Informacyjnego
  Adres artykułu http://www.qnwortal.com/artykul_2146